K) Miksi Raportointikoodiston taseessa on tilit

TASE VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
100 Perustamismenot
10000 Perustamismenot /ei nettovarallisuutta
10002 Vähennykset
10003 Poistot

Vaikka tutkimus- ja perustamismenojen aktivointimahdollisuus on poistettu?

V) Tilit ovat olemassa, koska yriyksellä voi olla ennen lakimuutosta syntyneitä ko. menoja. Lisäystiliä ei kuitenkaan ole, vaan vain tilit joilla erä voi vähentyä. Muilla pysyvien vataavien hyödykkeillä on myös tili, jolla erä voi lisääntyä.

 

K) Missä muodossa koodisto toimitetaan operaattorille?

V) Tiedot tullaan antamaan operaattorille yksinkertaisena tunnus/tieto-pari muotoisena tekstitiedostona. Tietuekuvaus tulee raportointikoodisto.fi sivuille arvion mukaan marraskuussa.

 

K) Mitä kaikkea Raportointikoodisto sisältää?

V) Koodistoon on sisällytetty tiedot, jotka tarvitaan verottajalle, tilastokeskukseen ja rahoittajille. Siten siinä ovat verottajalle lähetettävät tiedot tuloveroilmoitukseen ja sen tärkeimpiin liitelomakkeisiin (6B, 62 ja 7A) sekä kausiveroilmoitukseen. Tilastokeskuksen tilinpäätöstilastoinnin ja rahoittajien pääasiallisten analyysien tarpeet täyttyvät myös.

 

K) Kuka Raportointikoodistosta huolehtii?

Raportointikoodisto luotiin kerralla ns. FIA-hankkeessa. Hanke luovutti valmiin koodiston ylläpitoa ja levittämistä varten Tili-instituuttisäätiön alaisuudessa toimivalle Raportointilautakunnalle. Lautakunta käy muutostarpeet läpi yhdessä, ja muutokset viedään koodistoon niin, että kunakin kalenterivuonna on käytössä aina ajantasainen koodisto.

 

K) Miten koodisto kehittyy?

V) Koodiston vuosittain käytössä oleva versio muuttuu lautakunnan päätöksellä ja julkaistaan etusivulla.  Muutostarpeita voi syntyä mm. verolomakkeilla tapahtuvien muutosten vuoksi tai jos KiLa muuttaa suositustaan.

 

K) Onko yrityksen omassa tililuettelossa oltava todellakin tili jokaiselle koodille?

V) Yksittäisen yrityksen tililuetteloon tarvitaan vain sen omia liiketapahtumia kuvaavat tilit. Jos toiminnassa ei esimerkiksi ole TVL-tulolähdettä, ei siihen liittyviä omaisuustilejäkään tarvita. 

 

Takaisin etusivulle