Lautakunnan säännöt

Tili-instituuttisäätiön raportointilautakunnan ohjesääntö

Tehtävä           

Raportointilautakunnan tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Suomen taloushallinnon raportointikoodistoa ja vahvistaa vuosittain sen sisältö seuraavalle kalenterivuodelle.

Raportointilautakunnan jäsenet ja näiden valinta

Lautakuntaan kuuluu edustajia raportointikoodiston käyttäjiä, hyödyntäjiä ja kehittäjiä edustavilta tahoilta. Lautakuntaan kuuluu aina asiantuntija tiedeyliopistosta, Verohallinnosta, Taloushallintoliitosta sekä työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ehdotuksia jäseniksi ja näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi pyydetään edellä mainituilta ja muilta raportointikoodiston käyttäjiä, hyödyntäjiä sekä kehittäjiä edustavilta tahoilta.

Raportointilautakuntaan voi kuulua 8-12 jäsentä sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varahenkilö.

Tili-instituuttisäätiö nimittää raportointilautakuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi.

Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Lautakunnan päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta.

Raportointivaliokunta

Raportointilautakunnan valmistelevana ja avustavana elimenä toimii raportointivaliokunta. Valiokuntaan kuuluu kuusi (6) jäsentä, jotka edustavat edellä nimellä mainittuja tahoja sekä Tilastokeskusta ja XBRL Suomea.

Valiokunnan puheenjohtajana toimii lautakunnan puheenjohtaja. Tili-instituuttisäätiö nimittää raportointivaliokuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi.

Valiokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi (2) jäsentä on läsnä. Valiokunnalla on oikeus päättää, ollessaan yksimielinen, kiireellisiä toimia vaativista raportointikoodistoa koskevista asioista.

 

maaliskuu 2013

Takaisin etusivulle