Raportointikoodisto syntyi yhteistyönä

Raportointikoodisto on kehitetty Fully Integrated Accounting (FIA) -hankkeessa 1.1.2009 – 30.6.2010 osana Real Time Economy (RTE) -ohjelmaa. 

FIA-hankkeen tarkoituksena oli tarjota tilitoimistoille uusia ratkaisuja ja toimintatapoja vastata tulevaisuuden haasteisiin. Taloushallinnon automatisointi tehostaa tuotantoprosesseja, edistää uusien lisäarvopalvelujen tuottamista ja vapauttaa asiantuntijoita rutiinitöistä asiantuntijatehtäviin.

Raportointikoodiston tarkoituksena on säädellä vain yrityksissä tehtävän sidosryhmäraportoinnin perusrunkoa, jolloin yritykset voivat itse määritellä koodiston taustalla olevat yrityskohtaiset sovelluksensa. FIA-hankkeessa mallinnettu raportointikoodisto voi kuitenkin tarvittaessa toimia pienemmille yrityksille myös tilikarttana. Raportointikoodisto on yhteistyössä mm. Aalto yliopiston, verottajan, Tilastokeskuksen ja yritysrahoittajien kanssa kehitetty sähköisen viranomaisraportoinnin apuväline.

 

Takaisin etusivulle