Raportointilautakunta

Raportointilautakunta toimii Tili-instituuttisäätiön alaisuudessa ja pitää huolta raportointikoodiston vakaudesta. Eri tahojen edustajista koostuva laaja ryhmä tuo vuosittain koodistoon tarvittavat muutokset.

Raportointilautakunnan kokoonpano 2015 – 2016 (henkilökohtainen varamies suluissa):

 • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Hannu Ojala (Esko Penttinen)
 • Elinkeinoelämän keskusliitto, Hannu Ylänen (Tommi Toivola)
 • Keskuskauppakamari, Hanna Kattainen (Anja Ilkko-Virtanen)
 • Suomen Kuntaliitto, Marja-Liisa Ylitalo (Mikko Mehtonen)
 • Patentti- ja rekisterihallitus, Sakari Kauppinen (Riitta Lae)
 • Suomen Taloushallintoliitto, Leena Rekola-Nieminen, varapj. (Vuokko Mäkinen)
 • Tilastokeskus, Susanna Laine (Ritva Wuoristo)
 • Työ- ja elinkeinoministeriö, Mika Björklund (Marja Hanski)
 • Verohallinto, Pekka Ruuhonen, puheenjohtaja (Lauri Tuomarla)
 • Yritystutkimusneuvottelukunta, Ari Toivio (Eetu Jahkonen)
 • XBRL Suomi, Esko Penttinen (Elina Koskentalo)

Raportointilautakunnan valmistelevana ja avustavana elimenä toimii raportointivaliokunta. Valiokuntaan kuuluu kuusi (6) jäsentä, jotka edustavat edellä mainittuja tahoja sekä XBRL Suomea ja Tilastokeskusta. Tili-instituuttisäätiö nimittää raportointivaliokuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi. Valiokunnan puheenjohtajana toimii lautakunnan puheenjohtaja Pekka Ruuhonen Verohallinnosta, Tapani Kykkänen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta, Mika Björklund Työ- ja elinkeinoministeriöstä, Leena Rekola-Nieminen Taloushallintoliitosta, Susanna Laine Tilastokeskuksesta ja Elina Koskentalo XBRL Suomesta.

joulukuu 2015

 

Takaisin etusivulle