Raportoijalle

Raportointikoodisto on rakennettu, jotta tuloveroilmoitus, raportti rahoittajalle ja tilinpäätöstilastointi syntyisivät automaattisesti suoraan yrityksen taloushallinnosta. Ei enää näpyttelyvirheitä eikä tietojen kaivelua ja yhdistelyä.

Katso ohjeet raportointikoodistotiedoston tekemisestä kohdasta Tiedoston tekijälle.

Raportointikoodisto

  • kerää
  • lajittelee
  • välittää

tietoa kirjanpidosta raporttien saajille standardoidussa tiedostomuodossa.

Koodisto toimii myös käytännönläheisenä opasteena.  Ennen kirjanpidon kirjausten tekoa koodistosta voi varmistaa liiketapahtuman kirjausten oikean paikan tiedon loppukäyttäjä huomioiden. 

Koodiston käyttö keventää kirjanpidosta tuotettavan viranomaisraportoinnin aiheuttamaa lisätyötä ns. hallinnollista taakkaa, jolla ei ole lisäarvoa asiakkaalle. 

Tiedonvälityksen yhtenäistyminen vähentää solmukohtia ja päällekkäisyyksiä sekä niistä aiheutuvia virhe- ja selvittelytilanteita.

15.6.2012