Tietuekuvaus

Raportointikooditiedoston tietuekuvaus 2011

Raportointikooditiedoston rakenne on hyvin yksinkertainen.

Tiedostoon kirjoitetaan ensin mm. yrityksen, yhteyshenkilön ja raportointikauden tietoja kuvaavat tietuerivit. Näillä riveillä on kaksi tietokenttää. Tämän jälkeen tiedostoon kirjoitetaan raportointikoodin ja kirjanpidon lukuarvon sisältävät rivit. Näillä tiedoilla on kaksi tai kolme tietokenttää riippuen siitä, annetaanko raportointikauden lisäksi myös vertailukauden tiedot vai ei.

Tietuekuvaus määrittelee tavan, jolla Raportointikoodiston mukaiset tiedot ilmoitetaan CSV-muotoisissa siirtotiedostossa. Kirjanpidon lukuarvoissa kredit-saldojen edessä on miinusmerkki (-), debet-saldot ovat ilman etumerkkiä. Tekstitiedostossa kenttien erotustapa on puolipiste (;).

Raportointikooditiedosto sisältää kaikki kirjanpidon saldot koodeittain listattuna, viimeisenä koodina (9999) on tuloslaskelman mukainen tilikauden voitto tai tappio. Voitto ilmoitetaan 9999-koodin jälkeen ilman etumerkkiä ja tappio miinusmerkkisenä. Edellä olevasta johtuen raportointikooditiedoston kirjanpidon lukuarvot yhteenlaskettuna tuottavat tulokseksi nollan (0).

Koodistotiedoston tulee sisältää yksilöintitiedoista pakolliset kentät sekä valinnaisista tarvittavat.

Koodeista tiedostoon saa tuoda vain 4-6 -merkkisiä koodeja, 1-3 -merkkiset koodit on tarkoitettu ohjeistamaan otsikoita ja summauksia.

Tunnus/tieto-parin muodossa numerolla ilmaistaan tiedon maksimimerkkimäärä ja kirjaimilla sen laatu seuraavasti

  • AN  = aakkosnumeerista tietoa
  • N  = numeerista tietoa, kokonaisluku, ei desimaalierotinta
  • G  = numeerista rahatietoa myös negatiiviset luvut sallitaan. Esimerkiksi tunnus 444 on muotoa G10, jolloin tunnus/tieto-pari voi näyttää 444:-1234,1

 

Raportointikooditiedoston tiedot

Alun yksilöintitiedot

Koodi

Selite

Pakollisuus

Muoto

010

Y-tunnus

P

AN11

054

Tilikausi (ppkkvvvv - ppkkvvvv)

P

PPKKVVVV-PPKKVVVV

054V

Vertailukausi  (ppkkvvvv - ppkkvvvv)

V

PPKKVVVV-PPKKVVVV

020

Yrityksen nimi

P

AN140

031

Katuosoite tai postilokero

P

AN120

032

Postinumero

P

AN9

033

Postitoimipaikka

P

AN35

071

Toimiala, koodi

P

AN10

072

Toimiala, sanallinen muoto

P

AN90

527

Toimipaikan osoite (jos muu kuin 031)

V

AN90

041

Yhteyshenkilö

V

AN70

042

Yhteyshenkilön puhelinnumero

V

AN35

044

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

V

AN70

(SMPT,JHS130-muoto)

  Alun tietorivit ovat muotoa: 00 Koodi;Tieto

Esimerkiksi y-tunnustieto on muotoa

010;0123456-7

 

Kirjanpidon lukuarvot

koodi

Lukuarvo (kirjanpidon tileiltä)

V

G17

Alkurivien jälkeen tulevat kirjanpidosta saatavat lukuarvotiedot muodossa:                       00 Koodi;KuluvaTilikausi;EdellinenTilikausi

Esimerkiksi taloushallinnon palvelujen myynti kahdelta kaudelta on muotoa

300006;-150075,58;-147864,74

(Tuotot kertyvät kirjanpidossa tilin kredit-puolelle, siksi luvun edessä on miinusmerkki (-). Taseen vastattavaa-erät ovat myös miinusmerkkisiä, koska saldot ovat kirjanpidossa kredit-saldoja.

Ulkopuolisten palvelujen ostot vastaavasti

4700;8700,75;5960,24

(Kirjanpidossa kulut kirjataan tilin debet-puolelle, siksi lukuarvo on ilman etumerkkiä. Taseen vastaavaa-erät ovat myös ilman etumerkkiä, koska ovat debet-saldoja.)

28.2.2011